Usługi Dekarskie

Venadach zajmuje się wszelkiego rodzaju pracami dekarskimi pocz±wszy od budowy lekkich konstrukcji drewnianych aż do ich kompleksowego pokrycia. Wykonujemy remonty dachowe wymiany pokryć na dachach płaskich jak i kalenicowych. Wykonujemy remonty kompleksowe dachów na starych kamienicach.

Pokrycia

 - Pap± termozgrzewaln±
 - Gontami bitumicznymi
 - dachówk± ceramiczn±
 - dachówk± cementow±
 - blacho dachówk±
 - blach± cynkow± jak i miedzi±


Wykonujemy

 - budowe lekkich drewnianych konstrukcji dachowych
 - montaż pokryć dachowych
 - montaż obróbek blacharskich
 - montaż wszelkiego rodzaju rynien oraz rur spustowych
 - montaż odgromu oraz jego pomiar
 - montaż okien dachowych
 - montaż ¶wietlików okiennych
 - wymiany oraz naprawy rynien rur spustowych
 -  montaż stopni kominiarskich
 - wszelkiego rodzaju obróbki dekarskie
 - docieplenia dachów płaskich
 - remonty pokryć dachowych
 - remonty konstrukcji drewnianych dachowych


Wykonujemy również prace dekarskie takie jak :

 

-Obróbki dekarskie przy montowanych agregatach klimatyzacyjnych montowanych na dachu.
 -Obróbki dekarskie przy montowanych antenach na dachu reklamach, czy po instalowanych instalacjach klimatyzacyjnych
i elektrycznych jak i również przebiciach w połci dachowej.
 -Wszelkiego rodzaju naprawy usterek dachowych.
 -Naprawy okien dachowych ¶wietlików okiennych.
 -Naprawy instalacji odgromowej na dachach wraz z pomiarem.
 -Ocieplenia wewnętrzne poddaszy, stropodachów.
 -Montaż obróbek blacharskich ich naprawa, malowanie, wymiana.
 -Konserwacje dachów płaskich jak i kalenicowych.
 -Naprawa pokryć dachowych z dachówki układanej na sucho
jak i na zaprawę.
 -Konserwacje konstrukcji drewnianych dachowych.
 -Od¶nieżanie dachów o małym koncie nachylenia
 -Czyszczenie rynien jak i oczyszczanie połaci dachowych
z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeńZajmujemy się również myciem ci¶nieniowym ¶wietlików okiennych dachowych na obiektach oraz ich konserwacje i naprawę.

Na wykonywane prace budowlane, remontowe wystawiamy dokument gwarancji. Jako firma specjalizuj±ca się w usługach dekarskich przykładamy się starannie do wykonywanych prac.